Alla arrangemang i Kiruna Ridklubbs anläggning lyder under ridsportförbundets regler och tävlingsreglementet gäller på alla meeting. Utöver vad som angetts ovan gäller dessutom följande specialregler i samband med tävlingar.

Hästar
Alla hästar som ska vistas på ridanläggningen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa.

Vid all hantering av hästen på tävlingsområdet, ska den ledas i huvudlag med bett eller motsvarande.

Hästar får bara vistas på av arrangören anvisade platser.
När en tävlingsklass pågår bör endast hästar som tävlar i den aktuella klassen vistas i närheten av tävlingsbanorna.

Ryttare
Hjälm alternativt huvudbonad tillåten enligt TR skall bäras vid all ridning, och rekommenderas även vid hantering på marken av unga hästar eller andra hästar där det anses nödvändigt.
Anläggningen är rökfri. Rökare hänvisas till cykelstället på parkeringen.

Ridhusen
Vid framridning ska endast de personer som direkt behövs där vistas i ridhuset.  Övriga hänvisas till läktaren.
Täcken, jackor och dylikt får inte lämnas på sargen, marken eller uppstigningpallen i ridhusen.  

Anläggningen utomhus
Parkering av transporter/hästbussar ska ske på anvisad plats. Inga transporter får lämnas utanför stallet utan ska snarast efter urlastning flyttas. Transporter/bussar skall vara stängda när i- och urlastning inte pågår.
Gästande hästar får inte släppas ut i hagar.
Hästar får inte vistas inom bilparkeringen.
Gräsytor får inte beträdas med häst.

Proposition
Anmälan och bokning av uppstallning sker i Tävlingsdatabasen (TDB).
Propositionerna finns även under Tävlingsterminen på förbundets hemsida.

Välkommen med din anmälan och varmt välkommen till Kiruna Ridklubb!

Deltagande eller medföljande som inte följer lokala anvisningar, TR eller av Kiruna Ridklubbs utsedda funktionärers anvisningar, riskerar avstängning från Kiruna Ridklubbs arrangemang.