Säkerhetsregler

 

 1. Allmänt

För trivselns skull och för allas säkerhet är det mycket viktigt att du följer de regler som gäller på anläggningen!

Uppträd alltid lugnt och tyst och spring inte i stallet eller på läktaren. Tänk på att det är många barn i stallet vid lektionsbyte och att detta medför en ökad olycksrisk. Föregå alltid med gott exempel och visa hänsyn!

För mer utförliga säkerhetsregler för ryttare och hästägare hänvisas till Ridsportförbundets dokument ”Säker med häst”.

Anläggningen är rökfri. Rökare hänvisas till cykelstället på parkeringen.

 1. Stallet

Hästarna – Gå endast in till en häst om du har något ärende, t ex sköta eller sadla för lektion. Vid all hantering ska ridskolehästar stå uppbundna, även den snällaste hästen kan bli skrämd.
Led alltid hästen med grimma och grimskaft eller träns.
Hästar får inte lämnas lösa i boxen med dörren öppen. En skottkärra räknas inte som dörr.
Boxdörren får inte stängas när du befinner dig inne hos en häst. Även den snällaste hästen kan bli skrämd.

Fodring – När hästarna fodras vill de inte bli störda. Det är inte tillåtet att ge ridskolehästarna foder utan lov.

Stallgången – Var sak på sin plats så plocka undan det du använt. Lämna inte utrustning, grepar, kärror med mera som kan blockera stallgången.
Sadelhängare ska vara nedfällda när de inte används.
Sopa utanför boxen eller spiltan när du mockat eller släppt ut hästen.

Utrustning – Täcken och annan utrustning ska förvaras på boxdörrarna eller i sadelkamrarna. Blöta täcken får inte förvaras i sadelkamrarna.
Grimma och grimskaft ska finnas utanför boxdörrarna.

Hagsläpp – Under vardagar får hästar inte ledas in eller ut till hagarna under klockslagen 16:00, 16:30 eller 17:00 då lektionsbyten pågår.

 

 1. Ryttaren

Ridhjälm – Alla ryttare ska använda godkänd ridhjälm. För ridskoleelever finns hjälmar att låna. Observera vikten av att dessa är av rätt storlek och väl fastsatta.

Skor – Stövlar med klack eller låga skor och shortchaps bör användas av alla och ska användas vid ridlektioner. Låga skor där kanten upptill inte täcks av shortchaps samt skor med en tjock och bred gummisula ökar risken att fastna med foten i stigbygeln vid fall.

Handskar – Rekommenderas vid ridning och annan hästhantering. Linda aldrig tygel, longerlina eller grimskaft rund handen då detta kan leda till svåra hand- eller fingerskador om hästen försöker slita sig.

Skyddsväst – Skyddsväst kan användas oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare. Västen skall vara CE – märkt och får inte vara för stor.
Tävlingsryttare till och med 18 år ska använda skyddsväst även vid hoppträning.

 

 1. Ridhusen

Dessa regler gäller under ridlektion (om inte ridläraren ger andra instruktioner) och vid självständig ridning:
– Knack och invänta svar innan du öppnar och går in.
– Upp- och avsittning före och efter lektionen sker på medellinjen.
– Vid ridning i båda varven, håll till höger.
– Skritta innanför spåret, övriga gångarter på fyrkantsspåret.
– Ryttarna på volten lämnar företräde för ryttarna på fyrkantsspåret.
– Gör halt i mitten av en volt.
– Upp- och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra ridande.
– Rid aldrig i bredd och se upp för andra ryttare.
– Behöver du leda din häst, håll dig innanför spåret för att inte hindra övriga
  ryttare.
– Använd inte spö och smacka inte när du är nära någon annan.
– Longering och tömkörning får endast ske efter samtliga ryttares medgivande.
– Löshoppning får endast bedrivas enligt överenskommelse med personalen.
– Hoppning bedrivs på fastlagda tider. På andra tider får hindermaterialet i lilla
  ridhuset användas efter att samtliga ryttare gett sitt medgivande.
– Hindermaterial och koner ska plockas bort direkt efter användning.
– Mocka efter dig.
– Inga hundar, barnvagnar eller små barn i ridhusen när ridning, hoppning,
  longering, tömkörning eller löshoppning pågår.

– Passering genom stora ridhuset till lilla ridhuset är inte tillåtet under lektionstid
  eller när annan av ridskolan organiserad verksamhet förekommer.

För uppstallade utanför Kiruna Ridklubbs anläggning krävs anläggningskort för att få använda ridhus och ridbanor.

 

 1. Uteridning

Ridning utomhus efter elljusspår eller i trafik på ridskolans hästar sker efter överenskommelse med personalen.
Vid ledande av häst utomhus ska ridhjälm och träns användas.

Reflexer ska användas på både häst och ryttare om det är mörkt eller om det föreligger risk för skymning innan hemkomst.

Ridning utomhus utanför ridbanorna ska ske med sadel.
Vid ridning på privata hästar ansvarar hästägaren att ovanstående uppfylls.

 

 1. Vatten- och hovslagarspilta

Vatten- och hovslagarspiltan används ändamålsenligt, inte som uppställningsplats. Sopa och ta upp sand och gödsel efter dig.

 

 1. Hagar

Hästägarna ansvarar för sin respektive hage att den är hel, att ingen snö ligger på/mot elbandet och att staketet är helt. På våren ska hagen mockas.
Lämna inte någon häst ensam ute. Du som tar in den näst sista hästen tar även in den sista.
Besökande hästar får inte släppas ut i hagar.

 

 1. Foder

Foder ska förvaras i förslutbara tunnor eller hinkar i höboden.
Foder får inte förvaras i sadelkamrarna.
När hästarna fodras vill de inte bli störda.
Det är inte tillåtet att ge ridskolehästarna foder utan lov.
Släng tomma säckar, plast och balsnören i avsedda soptunnor.

 

 1. Bilar och trafik

Parkering av bilar får endast ske på parkeringen vid infarten till anläggningen, vid cykelstället samt mot staketet till hunddressyrbanan. Under tävling eller andra arrangemang kan parkering hänvisas till andra platser. Bilar får inte parkeras på stallplan där in- och utpassering av hästar till stall, ridbanor och ridhus sker.

Parkering av hästsläp tillhörande uppstallade på Kiruna Ridklubb sker sommartid efter långsidan mot hoppbanan och vintertid på hoppbanan eller enligt personalens anvisningar.
Besökande som stannar över dagen får medan besöket varar lämna transporten/bussen med stängd ramp på planen utanför förutsatt att den inte blockerar dörrar eller utgör en säkerhetsrisk för personer eller hästar som passerar.
Besökande som stannar över en natt hänvisas till Lombias parkering för uppställning/parkering av hästsläp.

Vid ur- och ilastning får bil och hästsläp eller hästbuss tillfälligt stå på annan plats inom anläggningen, men efter utförd lastning ska fordonet omedelbart flyttas till avsedd plats.

 

 1. Besökande hästar

Hästar som besöker anläggningen för att delta i träningar, tävlingar eller annan ridning/aktivitet i ridhusen, ska stallas upp i gäststallet om inget annat är överenskommet. Reglerna för gäststallet ska följas.
Vattenspiltan i stallet får användas för avsett ändamål.
Besökande hästar får inte släppas ut i hagar.

Besökande ska lasta ur och i hästen utanför in- och utpassagen till stallet eller gäststallet. Hästar ska alltid lastas ur och i med huvudlag med bett eller motsvarande, exempelvis grimma med kedjegrimskaft under hakan.

Mocka efter din häst i gäststallet och i ridhusen.

 

 1. Lastning

Hästar ska alltid lastas ur och i med huvudlag med bett eller motsvarande, exempelvis grimma med kedjegrimskaft under hakan.

 

 1. Tävling

Alla arrangemang i Kiruna Ridklubbs anläggning lyder under ridsportförbundets regler och tävlingsreglementet gäller på alla meeting. Utöver vad som angetts ovan gäller dessutom följande specialregler i samband med tävlingar.

Hästar
Alla hästar som ska vistas på ridanläggningen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa.

Vid all hantering av hästen på tävlingsområdet, ska den ledas i huvudlag med bett eller motsvarande.

Hästar får bara vistas på av arrangören anvisade platser.
När en tävlingsklass pågår bör endast hästar som tävlar i den aktuella klassen vistas i närheten av tävlingsbanorna.

Ryttare
Hjälm alternativt huvudbonad tillåten enligt TR skall bäras vid all ridning, och rekommenderas även vid hantering på marken av unga hästar eller andra hästar där det anses nödvändigt.
Anläggningen är rökfri. Rökare hänvisas till cykelstället på parkeringen.

Ridhusen
Vid framridning ska endast de personer som direkt behövs där vistas i ridhuset.  Övriga hänvisas till läktaren.
Täcken, jackor och dylikt får inte lämnas på sargen, marken eller uppstigningpallen i ridhusen.  

Anläggningen utomhus
Parkering av transporter/hästbussar ska ske på anvisad plats. Inga transporter får lämnas utanför stallet utan ska snarast efter urlastning flyttas. Transporter/bussar skall vara stängda när i- och urlastning inte pågår.
Gästande hästar får inte släppas ut i hagar.
Hästar får inte vistas inom bilparkeringen.
Gräsytor får inte beträdas med häst.


Deltagande eller medföljande som inte följer lokala anvisningar, TR eller av Kiruna Ridklubbs utsedda funktionärers anvisningar, riskerar avstängning från Kiruna Ridklubbs arrangemang.