Kiruna Ridklubb har en kölista för stallplatser.

Kiruna Ridklubb ägnar sin verksamhet till ridskoleverksamhet, hoppning och dressyr.
Uppstallningen är avsedd för ridhästar och ridponnyer.

Av säkerhetsskäl tillåts inte hingstar att vara uppstallade.

För att kunna tillämpa god hästhållning tas inte yngre hästar än treåringar emot för uppstallning.

När efterfrågan på stallplatser är stor kommer styrelsen endast att tilldela en plats per familj eller hushåll.

För att stå i stallplatskön måste du vara minst 18 år.

Så här ställer du dig i kö
Betala in årsavgiften till Kiruna Ridklubbs bankgiro. Från den dagen vi får inbetalningen sätts du upp på kölistan. Lämna in en aktuell e-postadress.

Årsavgift
Årsavgiften ska vara betald senast 31 januari för innevarande år för att köplatsen ska behållas. Är avgiften inte betald i tid plockas du bort från kölistan och den samlade kötiden går förlorad.
Det är alltså upp till varje köande att själv se till att avgiften betalas i tid då ingen påminnelse skickas ut från Kiruna Ridklubb.
Betalas årsavgiften in för sent räknas du som ny köande och kötiden räknas från dagen som pengarna nått Kiruna Ridklubb. Tänk därför på att betala i god tid!

Tilldelning av stallplats
När en stallplats blir ledig erbjuds samtliga i kön att anmäla intresse för platsen. Erbjudandet skickas ut via e-post och information på hemsidan. Intresseanmälan skickas via e-post eller brev och ska vara Kiruna Ridklubb tillhanda senast sista svarsdatum som angetts i informationen. Det är den köandes ansvar att Kiruna Ridklubb har en aktuell e-postadress.

Platsen tilldelas den köande med den längsta kötiden och som uppfyller övriga kriterier i denna policy.

Kiruna Ridklubbs styrelse har rätt att dela ut stallplats utan att följa kön om det anses nödvändigt för verksamheten.

När du tackat ja till en stallplats
Från dagen du accepterar en stallplats börjar du betala kallhyra samt aktivt utföra de arbetsuppgifter, exempelvis stalljourer och egenarbeten, som hästägare på Kiruna Ridklubb i och med accepterandet av en stallplats förbinder sig till. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras kan variera från år till år.

Om en person eller familj har fler stallplatser än en utförs en omgång arbetsuppgifter per stallplats.

Uppstallningsavtal tecknas alltid vid tilldelning av stallplats.
Du har sex månader på dig att ta in en häst i boxen.

Kostnaden för en stallplats är kallhyra samt kostnader för foder och spån efter förbrukning. Hovslagning, veterinär och dylikt ingår inte.

Stallhyran aviseras i slutet av månaden och ska betalas på förfallodagen.

Vi kan komma att göra en kreditupplysning innan du blir erbjuden en stallplats. Därefter fattas beslut av Kiruna Ridklubbs styrelse om stallplats ska tilldelas eller inte. Blir du inte tilldelad en stallplats på grund av ovanstående får du behålla din köplats och du kommer skriftligen att bli meddelad detta.

Medlemskort
Det finns inget krav på att du måste vara medlem i Kiruna Ridklubb för att stå i kö. Men från dagen du har accepterat en stallplats ska medlemskap lösas.

Avgift 2023
Årsavgift 400 kr

Aktuell stallplatskö 2023-02-28

Helene Mäki

Therese Starlind

Hanna Stålnacke

Pernilla Söderberg

Kristina Fjellborg

Joakim Klippmark

Cecilia Edström

Stina Pesonen Eliasson

Veronika Nilsson

Anna Henriksson

Jenny Waistedt

Hanna Henriksson

Mari Pettersson

Ellen Öberg

Malin Jakobsson

Charlotta Blind

Madeleine Baas

Lisa Svensson

Johanna Fareby

Jon-Anders Svonni

Sarah Élwsköld