Från reningsverk till ridanläggning

Det hela började 1967 med fyra hästar från Blå Stjärnan och en ponny i ett gammalt garage.
1969 fick man flytta till ett nedlagt avloppsreningsverk. Där byggdes spiltor för 15 hästar och man började hyra hästar från K4. Den gamla slambassängen fylldes igen och blev ett ridhus med 24 m i diameter, så ”fyrkantspåret” blev runt.

Eftersom man bara kunde ha en lektion åt gången växte ridkön och Kiruna kommun insåg snart behovet av en ny ridanläggning.

Vårt nya stall stod klart 1980 och hade då kostat elva miljoner att bygga. Från början fanns det tjugo spiltor, tio boxar, vattenspilta och hovslagarspilta.

1988 var det dags för en första utbyggnad som gav sex nya boxar och fyra spiltor. Det räckte ett tag, men nya platser behövdes och sex nya boxar byggdes till.

I maj 2000 invigdes vårt andra ridhus, lilla ridhuset, av Lotta Jankell från Hippo.

Utomhus förfogar vi över 13 rasthagar och två ridbanor.
Under 2010 planerades ännu en utbyggnad som kom att ge fem nya boxplatser. Dressyrbanan kom att delvis flyttas för att ge plats åt nya hagar som anlades i samband med utbyggnaden av stallet.