Värdegrundsgruppen

Ansvarar för att värdegrundsarbetet hålls levande år efter år på alla nivåer inom föreningen.
Säkerställer att alla ridskolans ridgrupper har minst en teorilektion per år på temat värdegrund. Ansvarar för att värdegrunden uppdateras årligen och att minst en medlemsaktivitet per år hålls med fokus på gemenskap och kamratskap. Redovisar sitt arbete till styrelse och föreningens verksamhetsberättelse.

Powerpoint för nerladdning:

Kiruna Ridklubb, vi eller dom[2561]

Powerpoint för nerladdning:

självledarskap