Kontakt med styrelsen:
styrelse.krk@outlook.com

Kiruna Ridklubbs styrelse 2023

Ordförande
Sarah Élwsköld

Kassör
Gunilla Svedjeberg

Vice ordförande
Mari Pettersson

Sekreterare
Margareta Stålnacke

Ledamot
Marlené Ringvall

Ledamot
Linda-Marie Alteskog

Ledamot
Elda Oreto

Suppleant
Stina Häggroth

Suppleant
Björn Holmér

Ungdomssektionens representant
Alice Stenberg

Personalens representant
Kristina Fjellborg

Revisorer
Stig Kemi
Nina Sjöstrand
Veronica Nilsson (suppleant)

Valberedning
Jenny Pyykkönen (sammankallande)
Vakant
Vakant