Ansvarar för att föreningen uppmuntrar till utveckling och tävling inom hoppning och dressyr. Arrangerar träning och tävlingar på klubbnivå, lokalt och regionalt. Säkerställer att föreningen bibehåller sin rätt att utfärda tävlingslicenser och håller gröntkort kurser årligen. Samverkar med andra ridsportföreningar i arrangemang, utbildning och planering. Ansvarar för sin egen ekonomi och budget, redovisar till styrelsen måndasvis och till verksamhetsberättelsen årsvis.