Målet med detta policydokument är att skapa ett gott klimat på vår anläggning bland såväl medlemmar, föräldrar, ledare och besökare.

Policydokument PDF-format

Ladda ner: policy

Trivsel

Medlemmarna i Kiruna Ridklubb har tillsammans arbetat fram trivsel- och ordningsregler. Vi tycker att det är viktigt att respektera dessa för att vår verksamhet skall fungera och för att vi skall få en god trivsel och anda vid vår anläggning.

Mobbning och diskriminering

Kiruna Ridklubb accepterar ingen form av mobbning eller diskriminering. Vi skall aktivt motverka all form av mobbning bland våra medlemmar och på vår anläggning.

Droger och rökning

Vår anläggning är absolut drogfri. Ingen alkohol eller andra droger får medföras eller intas vid anläggningen. Vår anläggning är dessutom helt rökfri. Det är inte tillåtet att röka i någon av anläggningens lokaler. Eventuell rökning skall ske anvisad rökruta utomhus.

Miljöarbete

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och sorterar våra sopor i enlighet med Kiruna kommuns sopsorteringsanvisningar.

Må bra-cafeteria

Vår cafeteria serverar smörgåsar, lättare måltider, frukt, m.m. men inte godis. Vi strävar efter att servera bra mellanmål och följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer för en Må bra-cafeteria.

Verksamhet

All vår verksamhet skall kännetecknas av:
– respektfullt bemötande mot varandra i både ord och handling,
– delaktighet och gemenskap,
– allas möjligheter till att deltaga,
– att alla vuxna uppträder som goda förebilder.

Kunskap och spridning

Alla medlemmar, föräldrar, ledare och personal skall ha kunskap om föreningens policydokument. Den skall finnas i en pärm i klubbrummet samt på vår hemsida för att på så sätt vara tillgängliga för alla. Policyn är ett levande dokument och skall uppdateras och utvecklas vid behov.