Hyra av hästtransport

Kiruna Ridklubb har tre hästtransporter som hyrs ut till medlemmar.

I första hand hyrs hästtransporterna ut för transportering av ridskolehästar och i andra hand till medlemmar med egen häst.

Transporterna används även för personalens hantering av ridskolehästarna. Den typen av användning går före uthyrning. Det betyder att bokningar kan upphävas om hästtransport behöver användas till exempelvis sjukresor eller beteskörning.

Bokning
Bokning får ske senast två dagar före planerad hyra för att kontroll av hästtransporten ska hinna utföras.

Bokning sker på kontoret och bokningsbekräftelse ska undertecknas vid bokningstillfället.

Hyresperioder
Hyresperiod är en dag, två dagar eller helg.
Längre perioder enligt överenskommelse.

Ansvar
Hyrestagaren ansvarar själv för att köra fram hästtransporten samt spåna den. Spån tas från spånboden.

Då ridskolehästar transporteras intygar hyrestagaren att ridskolehästen/-hästarna kommer att transporteras i en laglig fordonskombination.

Totalvikt samt maximal lastvikt för respektive hästtransport anges i bokningsbekräftelsen.

Hyrestagaren har anmälningsplikt om något går sönder under hyresperioden. Kostnader som inte täcks av försäkring kan komma att regleras i efterhand.

Återlämnande
Hästtransporten ska vid återlämnandet vara städad enligt överenskommelse. Antingen tömd och sopad eller mockad men inte tömd. Vilket anges i bokningsbekräftelsen.

Lämnas inte hästtransporten i överenskommet skick debiteras kostnad enligt bokningsbekräftelsen.

Hästtransporten ska vid återlämnande parkeras på angiven plats.

Efterkontroll av personal utförs innan debitering.

Betalning
Hyreskostnaden debiteras via faktura i efterskott.
Betalningsvillkor 10 dagar.