Kommande städdagar

Vi kommer ha två tillfällen då vi ska hjälpa till med städning utomhus för att bidra till en bättre miljö.

Första är TVABs Föreningsstäd den 23/5 KL: 18:00. Exakt plats meddelas senare men troligtvis blir det samma område som förra året. På denna städdag ska alla hästägare delta, kan man inte ber man någon annan ersätta platsen.

Andra tillfället är för Deltats Samfällighet den 1/6. Här behöver vi vara mellan 10 – 20 personer. En anmälningslista kommer att sättas upp i Klubbis. Tar ca 1 timme, och ju fler desto bättre.

Nu hjälper vi till och gör Kiruna rent!