Förhandsmeddelande om årsmöte

Ett förhandsmeddelande om årsmöte finns nu i din mejlkorg. Om du inte har fått något mejl så kolla i din skräpkorg, annars meddela till: styrelse.krk@outlook.com. 

Årsmötet kommer att äga rum den 26/2-23 KL. 18:00 i Klubbis samt online. Skicka din anmälan till styrelsen (se mejladress ovan), uppge ditt för- och efternamn samt födelsedatum. 

  • Alla medlemmar som fyllt 15 år och som har betalt sin årsavgift samma räkenskapsår, men minst en månad före mötet äger rum, äger en röst. 
  • Man kan inte rösta via ombud (fullmakt). 
  • Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
  • Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Styrelsen kommer att kalla varje medlem som anmält sitt deltagande till årsmötet senast tio dagar före årsmötet. Då meddelas samtidigt var verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga att ta del av.

 

En tanke om “Förhandsmeddelande om årsmöte

  1. Pingback: Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet! - www.kirunaridklubb.se